▬•♠♣♥ رویاهای من ♥♣♠•▬ رویاهای من جای دوری نیست همین نزدیکی هاست پشت تپه هایی از خاطره ها آنجا که خورشیدش رنگ غروب دارد و شعله هایش دم از طلوع می زند رویاهای من نزدیک است آنجا که پروانه پیوند عاشقی با شمع زده است زنبور به عروسی گل رفته است کبوتر با باز هم می تواند باشد رویاهای من شهری ست پر از آدمهای رنگی خانه ی دوست را می توان در کوچه هایش دید و در هر خانه ای بوی نان برشته می آید رویاهای من زیباست همه جایش خوب و قشنگ و پنجره ای که رو به سوی شقایق دارد رویاهای من شهر عشاق است با یک سبد گل لاله و هزاران حرفهای دلپسند به رویاهای من خوش آمدی http://royahayeman.mihanblog.com 2020-09-20T02:53:58+01:00 text/html 2014-01-12T21:13:55+01:00 royahayeman.mihanblog.com داداش محسن زیباترین کادو http://royahayeman.mihanblog.com/post/368 <div align="center"><br><font size="7">زیباترین کادوها را از ما بخواهید<br><br><a href="http://www.Selvana.xzn.ir" target="_blank" title="گالری تابلو فرش سلوانا">http://www.Selvana.xzn.ir</a><br><br><a href="http://www.Selvana.xzn.ir" target="_blank" title="گالری تابلو فرش سلوانا">سلوانا</a><br></font></div><font size="7"> </font> text/html 2013-10-17T19:26:53+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م فرشته من http://royahayeman.mihanblog.com/post/367 <div style="text-align: center;">كودكی كه آماده تولد بود ، نزد خدا رفت و از او پرسید :<br> <br> <br> <br> « می گویند كه شما مرا به زمین می فرستید ؛ اما من به این كوچكی و بدون هیچ كمكی چگونه می توانم برای زندگی به آنجا بروم ؟!»<br> <br> خداوند پاسخ داد :<br> <br> « از میان تعداد بسیاری از فرشتگان ، من یكی را برای تو در نظر گرفته ام او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد كرد »<br> <br> اما كودك هنوز مطمئن نبود كه می خواهد برود یا نه !!<br> <br> <br> « اما اینجا در بهشت ، من هیچ كاری جز خندیدن و آواز خواندن ندارم و اینها برای شادی من كافی هستند . »<br> <br> خداوند لبخند زد :<br> <br> « فرشته تو برایت آواز خواهد خواند ، و هر روز به تو لبخند خواهد زد . تو عشق او را احساس خواهی كرد و شاد خواهی بود.»<br> <br> كودك ادامه داد :<br> <br> « من چطور می توانم بفهمم مردم چه می گویند وقتی زبان آنها را نمی دانم ؟»<br> <br> خداوند او را نوازش كرد و گفت :<br> <br> « فرشته تو ، زیباترین و شیرین ترین واژه هایی را كه ممكن است بشنوی در گوش تو زمزمه خواهد كرد و با دقت و صبوری به تو یاد خواهد داد كه چگونه صحبت كنی »<br> <br> كودك با ناراحتی گفت :<br> <br> « وقتی می خواهم با شما صحبت كنم ، چه كنم ؟»<br> <br> <br> اما خدا برای این سوال او هم پاسخ داشت :<br> <br> « فرشته ات دستهایت را در كنار هم قرار خواهد داد و به تو یاد می دهد كه چگونه دعا كنی »<br> <br> كودك سرش را برگرداند و پرسید :<br> <br> « شنیده ام كه در زمین انسانهای بدی هم زندگی می كنند . چه كسی از من محافظت خواهد كرد ؟»<br> <br> <br> <br> فرشته ات از تو محافظت خواهد كرد ، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود<br> <br> <br> <br> كودك با نگرانی ادامه داد :<br> <br> « اما من همیشه به این دلیل كه دیگر نمی توانم شما را ببینم ، ناراحت خواهم بود»<br> <br> خداوند لبخند زد و گفت :<br> <br> « فرشته ات همیشه درباره من با تو صحبت خواهد كرد و به تو راه بازگشت نزد كن را خواهد آموخت ؛ گرچه من همیشه در كنار تو خواهم بود »<br> <br> در آن هنگام بهشت آرام بود اما صدایی از زمین شنیده می شد . كودك می دانست كه باید به زودی سفرش را آغاز كند .<br> <br> <br> <br> او به آرامی یك سوال دیگر از خداوند پرسید :<br> <br> ‌« خدایا ! اگر من باید همین حالا بروم ، لطفا نام فرشته ام را به من بگویید »<br> <br> <br> خداوند شانه او را نوازش كرد و پاسخ داد :<br> <br> ‌« نام فرشته ات اهمیتی ندارد . به راحتی می توانی او را مادر صدا كنی .» </div> text/html 2013-10-17T18:44:36+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م دلم تنگ است!!!!!!! http://royahayeman.mihanblog.com/post/366 <div id="posttitle"><font size="7" color="#cccccc"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#ffffff"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><a href="http://youloveme.blogfa.com/post/54/%d8%af%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-"><b><br></b></a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div id="postbody"><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#cccccc"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#ffffff"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><img alt="" src="http://aloneboy.com/pic/mataleb/sher/tanha%20beram%20%5BAloneBoy.com%5D%20darya.jpg" border="0"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font style="font-size: 14pt;" size="7"><font style="font-size: 8pt;">دلم تنگ است ، نمی دانم ز تنهایی<br>... پناه آرم كدامین سوی<br><br>! پریشان حالم و بی تاب می گریم<br>... و قلبم بی امان محتاج مهر توست<br><br>... نمی دانی چه غمگین رهسپار لحظه های بی قرارم من<br>! به دنبال تو همچون كودكی هستم<br>... و معصومانه می جویم پناه شانه هایت را<br>... كه شاید اندكی آرام گیرد دل<br><br>دلم تنگ است و تنهایی به لب می آورد جانم<br>بیا تا با تو گویم از هیاهوی غریب دل<br>كه بی پروا تلنگر می زند بر من و می گوید به من<br>نزدیك نزدیكی به دنبال تو می گردم ، به سویت پیش می آیم <br>!!! چه شیرین است پر از احساس یك خوشبختی نابم</font></font></div></div> text/html 2013-10-17T18:31:13+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م دســـــــــتان تــــــــــــو http://royahayeman.mihanblog.com/post/365 <br><div style="text-align: center;"> <br><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"></span></font></strong></div><p style="text-align: center;"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);">!!!</span></font></strong> هزاران دست هم به سویــــــــم دراز شود </span></font></strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><div style="text-align: center;"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);">… </span></font></strong>پــــــــس خواهم زد</span></font></strong></div><p style="text-align: center;"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><br></span></font></strong></span></font></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);">… </span></font></strong>تنــــــــــها</span></font></strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);">… </span></font></strong>تمنای دستان تـــــــــــو را دارم </span></font></strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);">بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است</span></font></strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);">، </span></font></strong>وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی </span></font></strong></p><p><br></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);">…</span></font> </strong>که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای</span></font></strong></p> text/html 2013-04-20T06:33:39+01:00 royahayeman.mihanblog.com بانو شهرزاد برخیز که می‌رود زمستان http://royahayeman.mihanblog.com/post/364 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; "><span style="font-size: 10pt; ">برخیز که می‌رود زمستان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">بگشای در سرای بستان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">نارنج و بنفشه بر طبق نه</span><br><span style="font-size: 10pt; ">منقل بگذار در شبستان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">وین پرده بگوی تا به یک بار</span><br><span style="font-size: 10pt; ">زحمت ببرد ز پیش ایوان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">برخیز که باد صبح نوروز</span><br><span style="font-size: 10pt; ">در باغچه می‌کند گل افشان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">خاموشی بلبلان مشتاق</span><br><span style="font-size: 10pt; ">در موسم گل ندارد امکان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">آواز دهل نهان نماند</span><br><span style="font-size: 10pt; ">در زیر گلیم عشق پنهان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">بوی گل بامداد نوروز</span><br><span style="font-size: 10pt; ">و آواز خوش هزاردستان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">بس جامه فروختست و دستار</span><br><span style="font-size: 10pt; ">بس خانه که سوختست و دکان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">ما را سر دوست بر کنارست</span><br><span style="font-size: 10pt; ">آنک سر دشمنان و سندان</span><br><span style="font-size: 10pt; ">چشمی که به دوست برکند دوست</span><br><span style="font-size: 10pt; ">بر هم ننهد ز تیرباران</span><br><span style="font-size: 10pt; ">سعدی چو به میوه می‌رسد دست</span><br><span style="font-size: 10pt; ">سهلست جفای بوستانبان</span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; "><span style="font-size: 10pt; ">شاعر:سعدی شیرازی</span></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://anthropology.ir/sites/default/files/images/large_your-photos-spring-trees1.jpg" alt=""></div> text/html 2012-11-20T08:24:37+01:00 royahayeman.mihanblog.com بانو شهرزاد یا حسین... http://royahayeman.mihanblog.com/post/363 <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم</span></span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم</span></span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></strong></div><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></strong> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>آنکه از شوق به هنگام ولادت چون شمع <br>عوض گریه در آغوش تو خندید منم<br><br>آنکه همراه تو آمد به صف کربلا <br><br><br>پا به پای تو صمیمانه بکوشید منم<br>آنکه خون شد دلش از مهنت ایام ولی<br><br>جامهء قبر به تن بهر تو پوشید منم <br><br>&nbsp;<br>روز عاشورا و به هنگام وداع آخر<br>آنکه پروانه صفت دور تو گردید منم<br><br></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>آنکه چون لالهء زنبور ز شمشیر ستم <br>جسم عریان تو اغشته به خون دید منم <br>آنکه پروانه صفت دور تو گردید منم<br>نشنیدس کسی از سر ببریده سخن <br><br></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>آنکه صوت ملکوتی ز تو بشنید منم <br>آنکه با چوبهء محمل سر خود را بشکست<br><br>تا سر غرق به خون ازسر نی دید منم<br><br></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>جنگ با اسلحه کار تو و یاران تو بود <br>آنکه با تیغ زبان بحر تو جنگید منم<br><br></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br><br>یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم<br>آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم</span></span></strong><img src="http://www.aftab.ir/lifestyle/images/0164a87f780ce2deb76e000625ec7728.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></strong></p> text/html 2012-10-09T07:49:04+01:00 royahayeman.mihanblog.com داداش محسن نشریه آنلاین http://royahayeman.mihanblog.com/post/362 <div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4">پس از ماه ها تلاش و پشت کار، سایت نشریه آنلاین افتتاح شد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4">از دوستان انتظار همکاری و مشارکت را داریم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4">آدرس سایت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4"><br></font></b></div> <div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4"><a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tract.ir%2F&amp;h=6AQEM2wT6AQFPgWpgMjTLEXHA6R4pkifyonpZiBusZxKpKQ&amp;s=1" target="_blank" rel="nofollow nofollow"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-decorations-in-effect: none; "></span></a><a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tract.ir%2F&amp;h=6AQEM2wT6AQFPgWpgMjTLEXHA6R4pkifyonpZiBusZxKpKQ&amp;s=1" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://www.tract.ir</a></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="5"><b><a href="http://www.tract.ir" target="" title="">نشریه آنلاین</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div> text/html 2012-10-05T15:33:57+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م دلم روزهای خوب می خواهد http://royahayeman.mihanblog.com/post/361 <div class="activityListRow_userWall clearfix">دلم روزهای خوب می خواهد<br><br>روزهایی که آرزو می شوند<br><br>روزهایی که یک هفته انتظارش را می کشی<br><br>روزهایی که مثل سایه ها می آیند و می روند<br><br>دلم یک روز سفید با رگه هایی از نور می خواهد<br><br>روزی که انتهایش یک شب روشن باشد<br><br>یک روز پر لبخند<br><br>یک روز پر از آرامش<br><br>یک روز بدون استرس<br><br>یک روز پر از مداد رنگی!!!</div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix"><a href="" target="_blank"></a></div><div id="userWallNew_body_165203639_tools2174611" class="genActivityList_sharelink_show"><div style="display: none;" id="sharelik_layer_1349450753506efc0174ed4_keyiddiv">user_wall_24011966</div><div style="display: none;" id="sharelik_layer_1349450753506efc0174ed4_titlediv">دلم روزهای خوب می خواهد روزهایی که آرزو می شوند روزهایی که یک هفته انتظارش را می کشی روزهایی که مثل سایه ها می آیند و می روند دلم یک روز سفید با رگه هایی از نور می خواهد روزی که انتهایش یک شب روشن باشد یک روز پر لبخند یک روز پر از آرامش یک روز بدون استرس یک روز پر از مداد رنگی!!!</div><div id="sharelik_layer_1349450753506efc0174ed4" class="sharelik_layer"></div><div class="sharelink_layer_link" align="center"><div style="margin-right: 0px; float: left;" class="txt"> </div></div></div> text/html 2012-10-05T15:30:41+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م شبیه برگ پاییزی http://royahayeman.mihanblog.com/post/360 <div class="activityListRow_userWall clearfix" align="center">شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم<br>خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم<br>خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم<br>در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم<br>...و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد<br>...و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد<br>چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟<br>چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟<br>خداحافظ ، تو ای همپای شب های غزل خوانی<br>خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی<br>خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم<br>خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!!<br><br></div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix" align="center"><a href="" target="_blank"></a></div><span><div style="display: none;" id="wall_icon_2366682" class="wall_icon" align="center"></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/12-10-0/e557d6c208ae66df891abc9d5e30927e-300"></div></span> text/html 2012-10-04T11:50:26+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م آقا http://royahayeman.mihanblog.com/post/359 <div class="activityListRow_userWall clearfix"><br> شنیده ام از ما دلتنگ تری ِ برای آمدنت<br> شنیده ام دل نگران ِ مایی<br> شنیده ام گریه می کنی برایِ ما<br> کی تمام می شود ؟<br> غروب هایی که "دلِ" ما "گیر ِ" دلتنگی ات است آقا ! <br><br>=============<br>دلم گرفته از این نبضهای تکراری ،<br>دلی که یاد تو را دم نمی زند دل نیست<br><br>۩۞۩ ... اللهم عجل لولیک الفرج ... ۩۞۩ </div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix"><a href="" target="_blank"></a></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix"><span><div style="display: none;" id="wall_icon_9087203" class="wall_icon"></div><img title="activityTitle" src="http://vefagh.co.ir/img/tourism/73/08.jpg"></span></div> text/html 2012-10-04T11:46:13+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م این روزهــــایم به تظاهر می گذرد… http://royahayeman.mihanblog.com/post/358 <div class="activityListRow_userWall clearfix"><br><br><font size="3">✔این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…<br><br>تظاهر به بی تفاوتی،<br><br>تظاهر به بی خیـــــالی،<br><br>به شادی،<br><br>به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…<br><br>اما . . .<br><br>چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”<br></font></div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix"><a href="" target="_blank"></a></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix"><span><div style="display: none;" id="wall_icon_8437247" class="wall_icon"></div><img title="activityTitle" src="http://img4up.com/up2/13391869318214877356.jpg" height="283"></span></div> text/html 2012-10-04T11:37:45+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م دلم شکست http://royahayeman.mihanblog.com/post/357 <div class="activityListRow_userWall clearfix"><div class="activityListRow_userWall clearfix"><br>دلم شکست<br><br>عیبی ندارد شکستنی است دیگر، می شکند!<br><br>اصلا فدای سرت<br><br>قضا و بلا بود<br><br>از سرت دور شد<br><br>اشکم بی امان می ریزد<br><br>مهم نیست<br><br>آب روشنی است<br><br>خانه ات تا ابد روشن عشق من . . .<br><br></div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix"><a href="" target="_blank"></a></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix"><span><div style="display: block;" id="wall_icon_6279731" class="wall_icon"></div><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/12-09-1/f715bdd0c7bde59554f739ac38ef62d1-300"></span></div></div> text/html 2012-10-03T14:09:28+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م دلتنگم http://royahayeman.mihanblog.com/post/356 <font size="3" face=""> </font><font size="3" face=""> <font face=""> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL" lang="FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal" align="center"><img style="width: 237px; height: 286px; padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px;" id="il_fi" src="http://www.blogfa.com/photo/n/niniya1.jpg" width="150" height="197"><div align="right">&nbsp;</div></o:p></span></p><font face=""> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' dir="RTL" lang="AR-SA">گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشود . . .</span></p><span style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' dir="RTL" lang="AR-SA"></span><span style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' dir="RTL" lang="AR-SA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><br> <br> كه دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . !<br> <br> دلــــــــتـــنــگـــــــــــم . . . !<br> <br> دلتنگ كسی كه گردش روزگارش به من كه رسید از حركت ایستاد . . . !<br> <br> دلتنگ كسی كه دلتنگی هایم را ندید . . .<br> <br> ... دلتنگ خودم . . .<br> <br> خودی كه مدتهاست گم كرده ام . .</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL" lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font face=""> </font></font> text/html 2012-10-02T14:55:43+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م تو رفتی... http://royahayeman.mihanblog.com/post/355 <p> <font size="3" face=""> <img style="height: 416px; padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px;" id="il_fi" src="http://tehrankids.com/uploads/posts/2012-07/1342333480_qcijaefe5tavlfuqnhd.jpg" width="300" height="400"></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-justify: inter-ideograph;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 200%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">تو رفتی پیش از آنكه بتوانم طعم شیرین بودنت رو بچشم. گاهی كه به روزهای پرهیایوی قبل می اندیشم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face=""> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-justify: inter-ideograph;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 200%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">و در خاطرات با تو بودن غرق می شوم ، دلم میخواد فریاد بزنم و زمان را به عقب بكشم ، كاش این <o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face=""> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-justify: inter-ideograph;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 200%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">قدرت را داشتم كه زمین را چند دور برعكس بچرخانم تا به سالهای قبل بازگردم . زمانی كه شیرینی <o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face=""> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-justify: inter-ideograph;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 200%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">نگاهت كامم را شیرین میكرد و نوای دلنشین صدایت مرا به خواب شیرین فرو می برد. آن زمان كه<o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face=""> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-justify: inter-ideograph;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 200%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>دستهای گرمت گرما بخش دستهای یخزده ام بود. آنگاه كه در تلخ و شیرین لحظه ها لبخند می زدیم <o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face=""> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-justify: inter-ideograph;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 200%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">و از سر بیكاری ستاره ها رو می شمردیم و تو برایم شعر می گفتی. دلم پر می كشد برای آن جادوی<o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face=""> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-justify: inter-ideograph;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 200%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>نگاهت كه برای یك عمر سیرم كرد ولی افسوس كه تو رفته ای به بینهایت. به آنجا كه دیگر حتی<o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face=""> </font><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;' dir="RTL" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>فكر داشتنت هم برایم حكمی باور نكردنی است</span></p><p><font size="3" face=""> </font></p><p>&nbsp;</p> text/html 2012-10-02T14:19:26+01:00 royahayeman.mihanblog.com سارا م طنز http://royahayeman.mihanblog.com/post/354 <p>&nbsp;</p><div style="margin-right: 0px; float: left;" class="txt"> </div> <div class="activityListRow_userWall clearfix"><br>آغا مژده به دخدرا<br><br>دخدرایی که دوست پسر ندارن یه کارت شارژ ۵ تومنی ایرانسل بگیرن شمارشون رو هم بزارن من باهاشون دوست میشم.<br><br>خدا میدونه برای ثوابشه وگرنه منو چه به دوس دخدر……..والا<br>***<br>میگن تو جهنم پسرا مجبورن با لیوان آب بخورن و دخترا مجبورن پارچ رو سر بكشن;اونم پارچ دهنی دیگران رو!!<br>***<br>عاشق شوید قهر کنید.... لاغر می شوید .... صد در صد طبیعی ! بدون عوارض! همراه با درد و خماری !:D</div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix">***</div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix">آیا میدونستین وقتی لبهاتون رو غنچه کنید دماغتون گشاد میشه ؟<br><br>حالا بشه یا نشه دلیل نداره تو الان اونجوری کنی !:D<br>***<br>کافیه از یکی خوشت بیاد؛ یا میمیره، یا فلج میشه، یا برمی گرده به رابطه قبلیش؛ در بهترین حالتم میره خارج!!!<br>***<br>هی بگین انگلیسی آسونه...!!! سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه میکنند؛ کدام جادوگر به کدام ساعت نگاه میکند . . حالا به انگلیسی ترجمه کن!!!!! . Three witches watch three Swatch watches Which witch watch which Swatch watch روایت داریم 3نفر بعد از خوندن این دیوونه شدن</div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix">***</div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix">با استفاده دخترها از زیورآلات و گوشواره مخالف نیستم. ولی دیگه چلچراغ و علم هیات عزاداری و لوستر از گوشتون آویزون میکنید آدم خندش میگیره:D<br>***<br>من روانیه عزت نفس کسانی هستم که شماره تلفنشونو پشت در توالت مینویسن …:D<br>***<br>رفیقم داشت به دوستش شنا یاد می داد گفت :<br><br>حالا پاهای عقبتو تكون بده !!!:|</div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix">***</div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix">رفتم عکس 3*4 گرفتم زنیکه انقد با فوتوشاپ باش ور رف <br>که الان نیم ساعته نشستم به عکسه نگا میکنم تا به جا بیارمش :/<br><br>خب خواهر من! این کیه؟<br>***<br>دانشجوی عزیز !<br>دوست تحصیل کرده ی من !<br>شمایی که فردا میخواین دکتر مهندس این مملکت بشی!<br><br>واقعا نمیدونی تو کلاس باید موبایلت رو خاموش کنی؟<br> نمی بینی خوابیم سر کلاس؟؟؟؟<br> اه :l<br>***<br>بابا بزرگم لپ تاپمُ دیده میگه چندتا قـــُوّه میخوره ؟!!! :)))</div>