▬•♠♣♥ رویاهای من ♥♣♠•▬ رویاهای من جای دوری نیست همین نزدیکی هاست پشت تپه هایی از خاطره ها آنجا که خورشیدش رنگ غروب دارد و شعله هایش دم از طلوع می زند رویاهای من نزدیک است آنجا که پروانه پیوند عاشقی با شمع زده است زنبور به عروسی گل رفته است کبوتر با باز هم می تواند باشد رویاهای من شهری ست پر از آدمهای رنگی خانه ی دوست را می توان در کوچه هایش دید و در هر خانه ای بوی نان برشته می آید رویاهای من زیباست همه جایش خوب و قشنگ و پنجره ای که رو به سوی شقایق دارد رویاهای من شهر عشاق است با یک سبد گل لاله و هزاران حرفهای دلپسند به رویاهای من خوش آمدی tag:http://royahayeman.mihanblog.com 2020-09-21T01:08:13+01:00 mihanblog.com زیباترین کادو 2014-01-12T21:13:55+01:00 2014-01-12T21:13:55+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/368 داداش محسن زیباترین کادوها را از ما بخواهیدhttp://www.Selvana.xzn.irسلوانا
زیباترین کادوها را از ما بخواهید

http://www.Selvana.xzn.ir

سلوانا
]]>
فرشته من 2013-10-17T19:26:53+01:00 2013-10-17T19:26:53+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/367 سارا م كودكی كه آماده تولد بود ، نزد خدا رفت و از او پرسید : « می گویند كه شما مرا به زمین می فرستید ؛ اما من به این كوچكی و بدون هیچ كمكی چگونه می توانم برای زندگی به آنجا بروم ؟!» خداوند پاسخ داد : « از میان تعداد بسیاری از فرشتگان ، من یكی را برای تو در نظر گرفته ام او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد كرد » اما كودك هنوز مطمئن نبود كه می خواهد برود یا نه !! « اما اینجا در بهشت ، من هیچ كاری جز خندیدن و آواز خواندن ندارم و اینها برای شادی من كافی هستند . » خداوند لبخند كودكی كه آماده تولد بود ، نزد خدا رفت و از او پرسید :« می گویند كه شما مرا به زمین می فرستید ؛ اما من به این كوچكی و بدون هیچ كمكی چگونه می توانم برای زندگی به آنجا بروم ؟!»

خداوند پاسخ داد :

« از میان تعداد بسیاری از فرشتگان ، من یكی را برای تو در نظر گرفته ام او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد كرد »

اما كودك هنوز مطمئن نبود كه می خواهد برود یا نه !!


« اما اینجا در بهشت ، من هیچ كاری جز خندیدن و آواز خواندن ندارم و اینها برای شادی من كافی هستند . »

خداوند لبخند زد :

« فرشته تو برایت آواز خواهد خواند ، و هر روز به تو لبخند خواهد زد . تو عشق او را احساس خواهی كرد و شاد خواهی بود.»

كودك ادامه داد :

« من چطور می توانم بفهمم مردم چه می گویند وقتی زبان آنها را نمی دانم ؟»

خداوند او را نوازش كرد و گفت :

« فرشته تو ، زیباترین و شیرین ترین واژه هایی را كه ممكن است بشنوی در گوش تو زمزمه خواهد كرد و با دقت و صبوری به تو یاد خواهد داد كه چگونه صحبت كنی »

كودك با ناراحتی گفت :

« وقتی می خواهم با شما صحبت كنم ، چه كنم ؟»


اما خدا برای این سوال او هم پاسخ داشت :

« فرشته ات دستهایت را در كنار هم قرار خواهد داد و به تو یاد می دهد كه چگونه دعا كنی »

كودك سرش را برگرداند و پرسید :

« شنیده ام كه در زمین انسانهای بدی هم زندگی می كنند . چه كسی از من محافظت خواهد كرد ؟»فرشته ات از تو محافظت خواهد كرد ، حتی اگر به قیمت جانش تمام شودكودك با نگرانی ادامه داد :

« اما من همیشه به این دلیل كه دیگر نمی توانم شما را ببینم ، ناراحت خواهم بود»

خداوند لبخند زد و گفت :

« فرشته ات همیشه درباره من با تو صحبت خواهد كرد و به تو راه بازگشت نزد كن را خواهد آموخت ؛ گرچه من همیشه در كنار تو خواهم بود »

در آن هنگام بهشت آرام بود اما صدایی از زمین شنیده می شد . كودك می دانست كه باید به زودی سفرش را آغاز كند .او به آرامی یك سوال دیگر از خداوند پرسید :

‌« خدایا ! اگر من باید همین حالا بروم ، لطفا نام فرشته ام را به من بگویید »


خداوند شانه او را نوازش كرد و پاسخ داد :

‌« نام فرشته ات اهمیتی ندارد . به راحتی می توانی او را مادر صدا كنی .» ]]>
دلم تنگ است!!!!!!! 2013-10-17T18:44:36+01:00 2013-10-17T18:44:36+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/366 سارا م دلم تنگ است ، نمی دانم ز تنهایی... پناه آرم كدامین سوی! پریشان حالم و بی تاب می گریم... و قلبم بی امان محتاج مهر توست... نمی دانی چه غمگین رهسپار لحظه های بی قرارم من! به دنبال تو همچون كودكی هستم... و معصومانه می جویم پناه شانه هایت را... كه شاید اندكی آرام گیرد دلدلم تنگ است و تنهایی به لب می آورد جانمبیا تا با تو گویم از هیاهوی غریب دلكه بی پروا تلنگر می زند بر من و می گوید به مننزدیك نزدیكی به دنبال تو می گردم ، به سویت پیش می آیم !!! چه شیرین است پر از احساس یك خوشبختی نابم
دلم تنگ است ، نمی دانم ز تنهایی
... پناه آرم كدامین سوی

! پریشان حالم و بی تاب می گریم
... و قلبم بی امان محتاج مهر توست

... نمی دانی چه غمگین رهسپار لحظه های بی قرارم من
! به دنبال تو همچون كودكی هستم
... و معصومانه می جویم پناه شانه هایت را
... كه شاید اندكی آرام گیرد دل

دلم تنگ است و تنهایی به لب می آورد جانم
بیا تا با تو گویم از هیاهوی غریب دل
كه بی پروا تلنگر می زند بر من و می گوید به من
نزدیك نزدیكی به دنبال تو می گردم ، به سویت پیش می آیم
!!! چه شیرین است پر از احساس یك خوشبختی نابم
]]>
دســـــــــتان تــــــــــــو 2013-10-17T18:31:13+01:00 2013-10-17T18:31:13+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/365 سارا م !!! هزاران دست هم به سویــــــــم دراز شود … پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها… تمنای دستان تـــــــــــو را دارم بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است، وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی … که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای

!!! هزاران دست هم به سویــــــــم دراز شود


پــــــــس خواهم زد


تنــــــــــها


تمنای دستان تـــــــــــو را دارم


بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است


، وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی


که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای

]]>
برخیز که می‌رود زمستان 2013-04-20T06:33:39+01:00 2013-04-20T06:33:39+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/364 بانو شهرزاد برخیز که می‌رود زمستانبگشای در سرای بستاننارنج و بنفشه بر طبق نهمنقل بگذار در شبستانوین پرده بگوی تا به یک بارزحمت ببرد ز پیش ایوانبرخیز که باد صبح نوروزدر باغچه می‌کند گل افشانخاموشی بلبلان مشتاقدر موسم گل ندارد امکانآواز دهل نهان نمانددر زیر گلیم عشق پنهانبوی گل بامداد نوروزو آواز خوش هزاردستانبس جامه فروختست و دستاربس خانه که سوختست و دکانما را سر دوست بر کنارستآنک سر دشمنان و سندانچشمی که به دوست برکند دوستبر هم ننهد ز تیربارانسعدی چو به میوه می‌رسد دستسهلست جفای بوستانبانشاعر:سعدی شیرازی برخیز که می‌رود زمستان
بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان
وین پرده بگوی تا به یک بار
زحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می‌کند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاق
در موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نماند
در زیر گلیم عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز
و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار
بس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارست
آنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوست
بر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می‌رسد دست
سهلست جفای بوستانبان
شاعر:سعدی شیرازی
]]>
یا حسین... 2012-11-20T08:24:37+01:00 2012-11-20T08:24:37+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/363 بانو شهرزاد یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منمآنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم آنکه از شوق به هنگام ولادت چون شمع عوض گریه در آغوش تو خندید منمآنکه همراه تو آمد به صف کربلا پا به پای تو صمیمانه بکوشید منمآنکه خون شد دلش از مهنت ایام ولیجامهء قبر به تن بهر تو پوشید منم  روز عاشورا و به هنگام وداع آخرآنکه پروانه صفت دور تو گردید منم آنکه چون لالهء زنبور ز شمشیر ستم جسم عریان تو اغشته به خون دید منم آنکه پروانه صفت دور تو گردید منمنشنیدس کسی از سر ببریده سخن آنکه صوت ملکوتی ز تو بشنید منم آنکه با یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم
آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم


آنکه از شوق به هنگام ولادت چون شمع
عوض گریه در آغوش تو خندید منم

آنکه همراه تو آمد به صف کربلا


پا به پای تو صمیمانه بکوشید منم
آنکه خون شد دلش از مهنت ایام ولی

جامهء قبر به تن بهر تو پوشید منم

 
روز عاشورا و به هنگام وداع آخر
آنکه پروانه صفت دور تو گردید منم


آنکه چون لالهء زنبور ز شمشیر ستم
جسم عریان تو اغشته به خون دید منم
آنکه پروانه صفت دور تو گردید منم
نشنیدس کسی از سر ببریده سخن


آنکه صوت ملکوتی ز تو بشنید منم
آنکه با چوبهء محمل سر خود را بشکست

تا سر غرق به خون ازسر نی دید منم


جنگ با اسلحه کار تو و یاران تو بود
آنکه با تیغ زبان بحر تو جنگید منمیا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم
آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم]]>
نشریه آنلاین 2012-10-09T07:49:04+01:00 2012-10-09T07:49:04+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/362 داداش محسن پس از ماه ها تلاش و پشت کار، سایت نشریه آنلاین افتتاح شداز دوستان انتظار همکاری و مشارکت را داریمآدرس سایت http://www.tract.irنشریه آنلاین
پس از ماه ها تلاش و پشت کار، سایت نشریه آنلاین افتتاح شد

از دوستان انتظار همکاری و مشارکت را داریم

آدرس سایت

http://www.tract.ir

نشریه آنلاین

]]>
دلم روزهای خوب می خواهد 2012-10-05T15:33:57+01:00 2012-10-05T15:33:57+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/361 سارا م دلم روزهای خوب می خواهدروزهایی که آرزو می شوندروزهایی که یک هفته انتظارش را می کشیروزهایی که مثل سایه ها می آیند و می رونددلم یک روز سفید با رگه هایی از نور می خواهدروزی که انتهایش یک شب روشن باشدیک روز پر لبخندیک روز پر از آرامشیک روز بدون استرسیک روز پر از مداد رنگی!!!user_wall_24011966دلم روزهای خوب می خواهد روزهایی که آرزو می شوند روزهایی که یک هفته انتظارش را می کشی روزهایی که مثل سایه ها می آیند و می روند دلم یک روز سفید با رگه هایی از نور می خواهد روزی که انتهایش یک شب روشن باشد یک دلم روزهای خوب می خواهد

روزهایی که آرزو می شوند

روزهایی که یک هفته انتظارش را می کشی

روزهایی که مثل سایه ها می آیند و می روند

دلم یک روز سفید با رگه هایی از نور می خواهد

روزی که انتهایش یک شب روشن باشد

یک روز پر لبخند

یک روز پر از آرامش

یک روز بدون استرس

یک روز پر از مداد رنگی!!!]]>
شبیه برگ پاییزی 2012-10-05T15:30:41+01:00 2012-10-05T15:30:41+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/360 سارا م شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادمخداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادمخداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرمدر این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم...و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد...و برف نا امیدی بر سرم یکریز می باردچگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟خداحافظ ، تو ای همپای شب های غزل خوانیخداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانیخداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانمخداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!! شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم
خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم
خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم
در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم
...و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد
...و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد
چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟
خداحافظ ، تو ای همپای شب های غزل خوانی
خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم
خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!!

]]>
آقا 2012-10-04T11:50:26+01:00 2012-10-04T11:50:26+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/359 سارا م شنیده ام از ما دلتنگ تری ِ برای آمدنت شنیده ام دل نگران ِ مایی شنیده ام گریه می کنی برایِ ما کی تمام می شود ؟ غروب هایی که "دلِ" ما "گیر ِ" دلتنگی ات است آقا ! =============دلم گرفته از این نبضهای تکراری ،دلی که یاد تو را دم نمی زند دل نیست۩۞۩ ... اللهم عجل لولیک الفرج ... ۩۞۩
شنیده ام از ما دلتنگ تری ِ برای آمدنت
شنیده ام دل نگران ِ مایی
شنیده ام گریه می کنی برایِ ما
کی تمام می شود ؟
غروب هایی که "دلِ" ما "گیر ِ" دلتنگی ات است آقا !

=============
دلم گرفته از این نبضهای تکراری ،
دلی که یاد تو را دم نمی زند دل نیست

۩۞۩ ... اللهم عجل لولیک الفرج ... ۩۞۩
]]>
این روزهــــایم به تظاهر می گذرد… 2012-10-04T11:46:13+01:00 2012-10-04T11:46:13+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/358 سارا م ✔این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیـــــالی،به شادی،به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…اما . . .چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”

✔این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به شادی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…

اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”
]]>
دلم شکست 2012-10-04T11:37:45+01:00 2012-10-04T11:37:45+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/357 سارا م دلم شکستعیبی ندارد شکستنی است دیگر، می شکند!اصلا فدای سرتقضا و بلا بوداز سرت دور شداشکم بی امان می ریزدمهم نیستآب روشنی استخانه ات تا ابد روشن عشق من . . .

دلم شکست

عیبی ندارد شکستنی است دیگر، می شکند!

اصلا فدای سرت

قضا و بلا بود

از سرت دور شد

اشکم بی امان می ریزد

مهم نیست

آب روشنی است

خانه ات تا ابد روشن عشق من . . .

]]>
دلتنگم 2012-10-03T14:09:28+01:00 2012-10-03T14:09:28+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/356 سارا م    گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشود . . . كه دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . ! دلــــــــتـــنــگـــــــــــم . . . ! دلتنگ كسی كه گردش روزگارش به من كه رسید از حركت ایستاد . . . ! دلتنگ كسی كه دلتنگی هایم را ندید . . . ... دلتنگ خودم . . . خودی كه مدتهاست گم كرده ام . .

 

 

گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشود . . .كه دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . !

دلــــــــتـــنــگـــــــــــم . . . !

دلتنگ كسی كه گردش روزگارش به من كه رسید از حركت ایستاد . . . !

دلتنگ كسی كه دلتنگی هایم را ندید . . .

... دلتنگ خودم . . .

خودی كه مدتهاست گم كرده ام . .

]]>
تو رفتی... 2012-10-02T14:55:43+01:00 2012-10-02T14:55:43+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/355 سارا م تو رفتی پیش از آنكه بتوانم طعم شیرین بودنت رو بچشم. گاهی كه به روزهای پرهیایوی قبل می اندیشم و در خاطرات با تو بودن غرق می شوم ، دلم میخواد فریاد بزنم و زمان را به عقب بكشم ، كاش این قدرت را داشتم كه زمین را چند دور برعكس بچرخانم تا به سالهای قبل بازگردم . زمانی كه شیرینی نگاهت كامم را شیرین میكرد و نوای دلنشین صدایت مرا به خواب شیرین فرو می برد. آن زمان كه  دستهای گرمت گرما بخش دستهای یخزده ام بود. آنگاه كه در تلخ و شیرین لحظه ها لبخند می زدیم و از سر بی

تو رفتی پیش از آنكه بتوانم طعم شیرین بودنت رو بچشم. گاهی كه به روزهای پرهیایوی قبل می اندیشم

و در خاطرات با تو بودن غرق می شوم ، دلم میخواد فریاد بزنم و زمان را به عقب بكشم ، كاش این

قدرت را داشتم كه زمین را چند دور برعكس بچرخانم تا به سالهای قبل بازگردم . زمانی كه شیرینی

نگاهت كامم را شیرین میكرد و نوای دلنشین صدایت مرا به خواب شیرین فرو می برد. آن زمان كه

 دستهای گرمت گرما بخش دستهای یخزده ام بود. آنگاه كه در تلخ و شیرین لحظه ها لبخند می زدیم

و از سر بیكاری ستاره ها رو می شمردیم و تو برایم شعر می گفتی. دلم پر می كشد برای آن جادوی

 نگاهت كه برای یك عمر سیرم كرد ولی افسوس كه تو رفته ای به بینهایت. به آنجا كه دیگر حتی

 فكر داشتنت هم برایم حكمی باور نكردنی است

 

]]>
طنز 2012-10-02T14:19:26+01:00 2012-10-02T14:19:26+01:00 tag:http://royahayeman.mihanblog.com/post/354 سارا م   آغا مژده به دخدرادخدرایی که دوست پسر ندارن یه کارت شارژ ۵ تومنی ایرانسل بگیرن شمارشون رو هم بزارن من باهاشون دوست میشم.خدا میدونه برای ثوابشه وگرنه منو چه به دوس دخدر……..والا***میگن تو جهنم پسرا مجبورن با لیوان آب بخورن و دخترا مجبورن پارچ رو سر بكشن;اونم پارچ دهنی دیگران رو!!***عاشق شوید قهر کنید.... لاغر می شوید .... صد در صد طبیعی ! بدون عوارض! همراه با درد و خماری !:D***آیا میدونستین وقتی لبهاتون رو غنچه کنید دماغتون گشاد میشه ؟حالا بشه یا نشه دلیل نداره تو الان اونجوری کنی !:  


آغا مژده به دخدرا

دخدرایی که دوست پسر ندارن یه کارت شارژ ۵ تومنی ایرانسل بگیرن شمارشون رو هم بزارن من باهاشون دوست میشم.

خدا میدونه برای ثوابشه وگرنه منو چه به دوس دخدر……..والا
***
میگن تو جهنم پسرا مجبورن با لیوان آب بخورن و دخترا مجبورن پارچ رو سر بكشن;اونم پارچ دهنی دیگران رو!!
***
عاشق شوید قهر کنید.... لاغر می شوید .... صد در صد طبیعی ! بدون عوارض! همراه با درد و خماری !:D
]]>